Uudet säännöt 1.1.2018

28.12.2017

Lisäetuuskorvaukset 1.1.2018 alkaen:

· Sairaalan hoitopäivämaksut, poliklinikka-, sarjahoito- ja päiväkirurgiamaksut sekä julkisen puolen B-lausunnosta perimä maksu. Kustannukset korvataan kokonaan.

Seuraavista etuuksista  korvataan 50 % siten, että maksettava yhteismäärä voi olla enintään 450 euroa kalenterivuodessa. Jäsen voi käyttää kalenterivuoden aikana yhtä tai useampaa etuutta.

· lääkärin määräämät ulkoiset tuki-ja liikuntaelinvaivoihin tarkoitetut sidokset ja tuet;

· lääkärin määräämän lymfahoidon, valohoidon, fysioterapian ja fysioterapeuttisten
  tutkimusten omavastuuosuus;

· lääkärin, työterveyshoitajan tai työfysioterapeutin määräämä perinteinen lihashieronta;

· lääkärin tai optikon määräämät silmälasit tai piilolinssit tai useamman
  linssiparin pakkauksissa myytävät piilolinssit hoitotarvikkeineen tai silmien
  taittovirheleikkauksesta aiheutuneet kustannukset. Korvauksen edellytyksenä on, että
  linssit on hiottu optisesti näkökykyä korjaaviksi, aurinkolaseista ei kuitenkaan makseta
  korvausta;

· hammaslääkärin, erikoishammasteknikon ja suuhygienistin perimä palkkio tai maksu, ei
  kuitenkaan kosmeettisista toimenpiteistä aiheutuneita kustannuksia sekä hammaslääkärin
  määräämät ortopantomografia-ja PAD–tutkimukset, jos hammaslääkäri on selvittänyt, että
  kysymyksessä on mahdollisen sairauden toteamiseksi tehty tutkimus.

Näiden lisäksi korvataan

· Tampereen kaupungin palveluksessa oleville henkilöille erikoislääkärin perimästä käynti- tai
   toimenpidepalkkiosta, ei kuitenkaan hammaslääkärin palkkiosta enintään22,00 euroa
   käyntikerralta enintään viisi kertaa kalenterivuodessa.