Kassankokous pidetään 20.11.2018

24.10.2018

Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassan varsinainen kassankokous
pidetään tiistaina marraskuun 20. päivänä 2018 alkaen kello 16.30 Pantin talon auditoriossa,
Puutarhakatu 11.    

Kokouksessa käsitellään vakuutuskassan sääntöjen 36 §:ssä viimeistään marraskuussa pidettävälle varsinaiselle kassankokoukselle määrättyjen asioiden lisäksi vakuutuskassan hallituksen esitys sääntöjen muutoksiksi sekä kassan jäseneltä tullut sääntömuutosesitys.

Hallituksen sääntömuutosesitykset koskevat pykäliä 4, 8, 14, 15, 19 ja 38, joihin esitetään seuraavia muutoksia:

  • Osakasluettelon päivittäminen
  • Tampereen kaupungin erillisen kannatusmaksun poistaminen
  • Piilolinssien korvaaminen samalla kerralla ostettuine hoitotarvikkeineen
  • Tampereen kaupungin työntekijöille maksetun erikoislääkärinpalkkion poistaminen
  • Kaikki hoitomääräykset tulee hankkia ennen korvaukseen oikeuttavaa tapahtumaa
  • Kotisairaalahoidon korvaamisen aikarajoituksen poistaminen
  • Kokouskutsusta ja muista kassan tiedoksiannoista ilmoittaminen

Vakuutuskassan jäseniltä on tullut seuraavat sääntömuutosesitykset:

  • Esitys kassan sääntöjen pykälän 14 kohtien 3-7 kustannusten korvaamisen muuttamisesta siten, että vuotuinen enimmäiskorvaus, 450 euroa, korvattaisiin ilman omavastuuta.
  • Toimintapiiriä koskevaan pykälään 4 esitetään lisäystä siten, että yhtiöt, joista Tampereen kaupunki omistaa vähintään 20 % voivat liittyä kassan toimintapiiriin.

Kokouksen esityslista ja sääntöjen muutosesitykset ovat jäsenten nähtävinä tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien vakuutuskassan toimistossa, Aleksis Kiven katu 10 E 56, toimiston aukioloaikana ti - pe klo 9.00 – 15.00 sekä vakuutuskassan internet – sivuilla (www.tampereenvakuutuskassa.fi ).

Kokoukseen osallistuvan on haettava henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä osanottokortti vakuutuskassan toimistosta, Aleksis Kiven katu 10 E, viimeistään perjantaina 16.11.2018 kello 15.00. Osanottajan on todistettava henkilöllisyytensä kokouspaikalla.

Jäsen käyttää äänioikeuttaan kassankokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Asiamiehenä voi toimia ainoastaan kassan toinen jäsen ja hänellä on oikeus edustaa enintään 100 jäsentä. Jäsenen asiamiehen tulee esittää päivätty ja yksilöity valtakirja.

Osanottokorttien tarkastus alkaa kokouspaikalla kello 16.00.

Tampereella lokakuun 23. päivänä 2018

Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassan hallitus