Kassankokous pidettiin 20.11.2018

29.11.2018

Kokouksessa oli läsnä 31 kassan jäsentä ja yksi osakkaan edustaja.

Kokouksessa päätettiin sääntömuutoksesta ja hallituksen jäsenistä.
Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot vahvistettiin vuodelle 2019.

Tilintarkastajana vuonna 2019 toimii osakkaiden valitsemana HT Jukka Piirto ja varatilintarkastajana HT Piritta Haapahuhta. Jäsenet valitsivat tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisön KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tarkastajana KHT, JHT Mari Säynätjoki.

Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen sääntömuutosesitys:

  • Osakasluettelon päivittäminen
  • Tampereen kaupungin erillisen kannatusmaksun poistaminen
  • Piilolinssien korvaaminen samalla kerralla ostettuine hoitotarvikkeineen
  • Tampereen kaupungin työntekijöille maksetun erikoislääkärinpalkkion poistaminen
  • Kaikki hoitomääräykset tulee hankkia ennen korvaukseen oikeuttavaa tapahtumaa
  • Kotisairaalahoidon korvaamisen aikarajoituksen poistaminen
  • Kokouskutsusta ja muista kassan tiedoksiannoista ilmoittaminen

Hallituksesta erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin 2019 - 2022

Herranen Pentti  varajäsenenään Nurmikolu Kirsileena                                  

Kamppuri Eija  varajäsenenään Kaipainen Jouni                                         

Kivistö Markku  varajäsenenään Hannula Timo 

Knuutila Kristiina varajäsenenään Nissinen Taina     

Sääntömuutokset tulevat voimaan 1.1.2019, mikäli Finanssivalvonta ne vahvistaa.
Uusia sääntöjä sovelletaan 1.1.2019 jälkeen syntyneisiin kustannuksiin.