ETUUDET

Vakuutuskassan maksamat lisäetuus- ja Kela-korvaukset

Lisäetuuskorvaukset 1.1.2021 alkaen      Näin haet korvauksia   

Kokonaan korvattavia kustannuksia ovat
-  julkisen puolen perimä hoitopäivä-, poliklinikka-, sarjahoito- ja päiväkirurgiamaksu
-  julkisen puolen B-lausunnosta perimä maksu.

Osittain korvattavat kustannukset

Osan kustannuksista korvaamme 50 %:sti siten, että maksettava yhteismäärä voi olla enintään 600 euroa kalenterivuodessa . Voit käyttää kalenterivuoden aikana yhtä tai useampaa etuutta. Palveluntuottajan tai ostopaikan voit valita vapaasti.

Osittain korvattavia kustannuksia  ovat

Tuet
Lääkärin määräämät ulkoiset tuki-ja liikuntaelinvaivoihin tarkoitetut sidokset ja tuet;
Kuitissa tulee olla asiakkaan nimi ja maksuerittely. Lisäksi tarvitaan kopio lääkärin määräyksestä.

Fysioterapia, valohoito, lymfaterapia
Lääkärin määräämä lymfahoito, valohoito, fysioterapia ja fysioterapeuttiset tutkimukset;

Hieronta. Hoidon antajan tulee olla merkitty Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin koulutetuksi hierojaksi, fysioterapeutiksi tai kuntohoitajaksi. Hieronnan antajiksi hyväksytään myös vakuutuskassan internet-sivuilla mainituissa hierontakouluissa annettu hierontahoito. Kuitissa tai laskussa tulee olla asiakkaan nimi, hierojan nimi, käyntipäivät ja maksettu summa.

Silmälasit, piilolinssit ja näönkorjausleikkaus
Lääkärin tai optikon määräämät silmälasit ja piilolinssit ja näönkorjausleikkauksesta aiheutuneet kustannukset. Lisäksi korvataan piilolinssien kanssa samalla kerralla ostetut piilolinssien hoitotarvikkeet. Linssit tulee olla hiottu optisesti näkökykyä korjaaviksi. Aurinkolaseista ei makseta korvausta. Internet-ostoissa hakemukseen tulee liittää alle kaksi vuotta vanha optikon tai silmälääkärin antama määräys. Kuitissa tai laskussa tulee olla ostajan nimi ja maksuerittely.

Hampaiden hoito
Hampaiden ja suun hoidosta aiheutuneet kustannukset. Hoidon antaja voi olla hammaslääkäri, erikoishammasteknikko tai suuhygienisti. Lisäksi korvataan purentakiskon ja protetiikan kustannukset sekä hammaslääkärin määräämät suun ja hampaiden hoitoon liittyvät tutkimukset. Korvausta ei makseta kosmeettisten toimenpiteiden kustannuksista.
Kuitissa tai laskussa tulee olla asiakkaan nimi ja maksuerittely käyntipäivineen.

Jalkahoito, jonka on antanut Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin merkitty ammattihenkilö. 

Punkki- eli puutiaisaivotulehdus-, hepatiitti- ja pneumokokkirokote 
Kustannuksina korvataan rokote. Erillisestä rokottamisesta aiheutuneita kustannuksia ei korvata. Huomaa että kuitissa tulee olla nimesi. Ostaessasi rokotteen apteekista pyydä kuitin liitteeksi laskelma, josta selviää, kenen kustannuksesta on kyse tai liitä apteekkikuitin mukaan rokotteen resepti.

Psykologin vastaanottokäynti 
Käyntipalkkio korvataan hoidoista, jonka on antanut Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin psykologiksi merkitty henkilö (ei koske psykoterapeutin antamaa hoitoa esim. Kelan kuntoutus-psykoterapiaa).

Naprapatia, kiropraktiikka, osteopatia 
Hoidon antajan tulee olla merkitty Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin, sillä nimikkeellä mitä hoitoa on annettu.

Hyvä tietää

Huomioi, että tutkimuksissa ja hoidoissa kustannuksen katsotaan syntyneen hoidon käyntipäivänä. 

Silmälasit, piilolinssit, sidokset ja tuet sekä hierontasarjakortit korvataan ostopäivän mukaan
(yksittäiset hierontahoidot korvataan käyntipäivän mukaan).

Ostopäiväksi katsotaan joko kuitin tai laskun päivämäärä seuraavin ehdoin;

Ostopäivä on kuitin päivämäärä silloin, kun olet maksanut ostamasi tuotteen kokonaan joko käteisellä, pankkikortilla tai luotolla tuotteen myyjälle.

Ostopäivä on laskun päivämäärä silloin, kun olet ostanut tuotteen laskulla.

Ostopäiväksi katsotaan kuitin päivämäärä silloin, kun olet toimittanut vakuutuskassaan sekä laskun että kuitin.

Lisäetuuskorvauksia et voi saada siltä ajalta, jolloin olet yli kolme kalenteripäivää

  • kestävällä palkattomalla virka- tai työvapaalla muun syyn kuin sairauden vuoksi;
  • poissa työstä työnseisauksen tai työn puutteesta johtuvan lomautuksen vuoksi.

Hallituksen päätöksellä lisäetuuksia voidaan maksaa 31.12.2022 saakka sellaisten, alle 90 päivää kestävien palkattomien poissaolojen ajalta, joiden syynä on lomautus tai muu työnantajasta johtuva syy. Vakuutuskassan käyttörahastosta rahoitettavat etuudet ovat samat, joita kassa muutoinkin korvaa jäsenilleen. Poissaolotiedot lomautuksista vakuutuskassa saa suoraan työnantajilta.

Ulkomailla aiheutuneita kustannuksia korvataan vain, jos ne ovat sairausvakuutuslain mukaan korvattavia. Lue lisää Kelan sivuilta.

Kela korvaukset

Vakuutuskassa käsittelee ja maksaa jäsenistölleen myös Kela-korvausta seuraavista etuuksista

  • sairaanhoito, jos hoitopaikka ei sitä ole jo vähentänyt
  • matkat
  • erityiskorvattavat lääkkeet
  • sairaus- ja vanhempainpäivärahat sekä erityishoitorahat

Lisätietoa korvauksista Kelan sivuilta

Tietosuoja

Käsittelemme vakuutuskassassa myös jäsentemme sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia.
Voit tutustua Kelan tietosuojaukseen ja henkilötietojen käsittelyyn tästä linkistä.