Jäsenyys ja Kela-kortti

Kassan toimintapiiriin muodostavat seuraaviin työnantajiin palvelussuhteessa olevat henkilöt:

Tampereen kaupunki, Tampereen Sähkölaitos Oy, Tampereen Sähköverkko Oy, Tampereen Vera Oy, Tampere-talo Oy, Tampereen Palvelukiinteistöt Oy, Finnpark Oy, Tredu-Kiinteistöt Oy, Tuomi Logistiikka Oy  sekä tämän vakuutuskassan palveluksessa olevat henkilöt.
Lisäksi toimintapiiriin kuuluvat kulloinkin Tampereen kaupungin pormestarina ja apulaispormestareina olevat henkilöt.

Jäsenyyden alkaminen

Vakuutuskassan jäsenyys alkaa heti, jos työsopimus on tehty yli kuudeksi kuukaudeksi. Mikäli työsopimus on tasan tai alle kuusi kuukautta eikä työsopimusten väliin jää yli kolmen kalenteripäivän katkoa, alkaa vakuutuskassan jäsenyys seitsemännen kalenterikuukauden alusta. Työajan tulee olla vähintään 50% alalla noudatettavasta säännöllisestä täydestä työajasta

Jäsenmaksu

Jäsenyys on pakollinen ja henkilöstön jäsenmaksu on 0,5 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. Työnantaja maksaa kannatusmaksua 0,125/0,150 % palkkasummasta. Näillä tuloilla sekä sijoitustoiminnan tuotoilla kustannetaan kassan sääntöjen mukaiset lisäetuudet.

Kela-kortti

Vakuutuskassan jäsen saa automaattisesti uuden Kela-kortin, jonka takana on merkintä  "työpaikkakassa 33009". Työsuhteen päätyttyä vakuutuskassasta tilataan henkilölle uusi Kela-kortti. Mikäli uusi Kela-kortti ei ole tullut noin kahden viikon kuluessa työsuhteen päättymisestä, kannattaa ottaa yhteyttä vakuutuskassan toimistoon.