VAKUUTUSSUHDE

Vakuutuskassan vakuutettuja ovat seuraaviin työnantajiin palvelussuhteessa olevat:

Tampereen kaupunki, Tampereen Energia Oy, Tampereen Energia Sähköverkko Oy, Tampereen Vera Oy, Tampere-talo Oy, Tampereen Palvelukiinteistöt Oy, Finnpark Oy, Tredu-Kiinteistöt Oy, Tampereen Tilapalvelut Oy, Pirkanmaan Voimia Oy,  Tampereen Infra Oy, Finnpark Kiinteistö Management Oy, Finnpark Pysäköinti Oy, Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassa sekä Tampereen kaupungin pormestari ja apulaispormestarit.

Koska vakuutussuhteesi alkaa?

  • Heti ensimmäisestä työpäivästäsi alkaen, jos palvelussuhteesi on tehty vakituiseksi tai kerralla yli kuudeksi kuukaudeksi
  • Seitsemännen kalenterikuukauden alusta, jos palvelussuhteesi on tehty tasan kuudeksi kuukaudeksi tai alle kuuden kuukauden jaksoissa. Sopimusten välissä ei tällöin saa olla yli kolmen kalenteripäivän pituista katkoa.
  • Työajan tulee olla vähintään 50% alalla noudatettavasta säännöllisestä täydestä työajasta

Oikeus lisäetuuksiin alkaa heti vakuutussuhteen ensimmäisestä päivästä.

Mitä korvataan.

Vakuutetun vakuutusmaksun suuruus

Vakuutusmaksusi on 0,5 % . Työnantajasi perii vakuutusmaksun puolestasi.

Kela-kortti

Vakuutuskassan vakuutettuna saat uuden Kela-kortin, jonka takana on merkintä "työpaikkakassa 33009".

Vakuutussuhteesi päättyy

Palvelussuhteesi päättyessä.