ETUUDET

Vakuutuskassan jäsenenä saat

Lisäetuuskorvaukset kassan sääntöjen mukaan

Kela-korvaukset

 • sairaanhoito , jos hoitopaikka ei sitä ole jo vähentänyt
 • matkat
 • erityiskorvattavat lääkkeet
 • sairaus- ja vanhempainpäivärahat sekä erityishoitorahat

Lisätietoa korvauksista Kelan sivuilta

Lisäetuuskorvaukset :

Seuraavat kustannukset korvaamme kokonaan

 • sairaalan hoitopäivämaksut poliklinikka-, sarjahoito- ja päiväkirurgiamaksut
 • julkisen puolen B-lausunnosta perimä maksu

Osan kustannuksista korvaamme 50 %:sti siten, että maksettava yhteismäärä voi olla enintään 450 euroa kalenterivuodessa. Voit käyttää kalenterivuoden aikana yhtä tai useampaa etuutta. Palveluntuottajan tai ostopaikan voit valita vapaasti.
Näitä kustannuksia ovat:

 • lääkärin määräämät ulkoiset tuki-ja liikuntaelinvaivoihin tarkoitetut sidokset ja tuet;
 • lääkärin määräämä lymfahoito, valohoito, fysioterapia ja fysioterapeuttiset tutkimukset;
 • lääkärin, työterveyshoitajan tai työfysioterapeutin määräämä perinteinen lihashieronta; Lue lisää
 • lääkärin tai optikon määräämät silmälasit tai piilolinssit tai useamman linssiparin pakkauksissa myytävät piilolinssit samalla kertaa ostettuine hoitotarvikkeineen tai silmien taittovirheleikkauksesta aiheutuneet kustannukset. Korvauksen edellytyksenä on, että linssit on hiottu optisesti näkökykyä korjaaviksi, aurinkolaseista ei kuitenkaan makseta korvausta;
 • hammaslääkärin, erikoishammasteknikon ja suuhygienistin perimä palkkio tai maksu, ei kuitenkaan kosmeettisista toimenpiteistä aiheutuneita kustannuksia sekä hammaslääkärin määräämät ortopantomografia-ja PAD–tutkimukset, jos hammaslääkäri on selvittänyt, että kysymyksessä on mahdollisen sairauden toteamiseksi tehty tutkimus.

  Hyvä tietää
 • Korvauksen silmälaseista (piilolinssit, taittovirheleikkaus) ja hammashoidosta saat vuoden jäsenyyden jälkeen. Vuoden jäsenyysaikaa kerryttävät lyhyetkin jäsenyysjaksosi viimeisiltä 24 kuukaudelta. Oikeutesi muihin kassan maksamiin lisäetuuskorvauksiin alkaa heti jäsenyyden alusta.
   Lue lisää jäsenyydestä. 
 • Ulkomailla aiheutuneita kustannuksia korvataan vain, jos ne ovat sairausvakuutuslain mukaan korvattavia. Lue lisää Kelan sivuilta.

Lisäetuuskorvauksia et voi saada siltä ajalta, jolloin olet yli kolme kalenteripäivää

 • kestävällä palkattomalla virka- tai työvapaalla muun syyn kuin sairauden vuoksi;
 • poissa työstä työnseisauksen tai työn puutteesta johtuvan lomautuksen vuoksi.

Tietosuoja

Käsittelemme vakuutuskassassa myös jäsentemme sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia.
Voit tutustua Kelan tietosuojaukseen ja henkilötietojen käsittelyyn tästä linkistä.