Lisäohjeet hierontaan, jalkahoitoon ja lymfaterapiaan

Hieronta

Saadaksesi korvausta hieronnasta, varmista, että hoidon antaja on koulutettu hieroja, kuntohoitaja tai fysioterapeutti. Koulutetun hierojan, kuntohoitajan tai fysioterapeutin tiedot voit tarkistaa osoitteesta https://julkiterhikki.valvira.fi/.

Hyväksyttyjä hierontapaikkoja ovat myös seuraavat oppilaitokset: Tampereen Urheiluhierojakoulu, Pirkanmaan Urheiluhierojakoulu, Carl Wilhelm Akatemia (Euro Sportsmassage college) ja Hierojakoulu Relaxi Tampere (Relaxi 30.8.2022 saakka).

Pyydä hoidon antajalta hierontakäynneistä maksukuitti, jossa näkyvät seuraavat tiedot:

-       hieronnan antajan nimi, rekisteröintinumero ja y-tunnus

-       koulun nimi, ellei hieroja ole jo koulutettu hieroja

-       asiakkaan etu- ja sukunimi

-       hierontapäivät ja niistä peritty maksu eriteltyinä

-       annettu palvelu ja suoritettu maksu

-       kuitin antamispäivä

Jalkahoito

Saadaksesi korvausta jalkahoidosta, varmista, että hoidon antaja on merkitty Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin jalkaterapeutiksi tai jalkojenhoitajaksi https://julkiterhikki.valvira.fi.

Pyydä hoidon antajalta jalkahoidosta maksukuitti, jossa näkyy seuraavat tiedot

-       hoidon antajan nimi, rekisteröintinumero ja y-tunnus

-       asiakkaan etu- ja sukunimi

-       hoitopäivä ja peritty maksu eriteltyinä

-       annettu palvelu ja suoritettu maksu

-       kuitin antamispäivä

Lymfaterapia

Hoidon antaja ei voi vähentää lymfaterapiasta Kela-korvausta suorakorvauksena.

Hae korvausta itse toimittamalla vakuutuskassaan: lääkärinmääräys lymfaterapiaan, hoidon antajan selvityslomake annetusta hoidosta sekä täytetty Kela-korvaushakemus, SV 127.

Jos lymfaterapian Kela-korvauksen edellytykset eivät täyty, maksetaan kustannuksista mahdollisesti kuitenkin kassan lisäetuuskorvausta. Lymfaterapian antajan tulee myös tällöin olla asianmukaisen ammattikoulutuksen saanut henkilö.