Lisäohjeet hierontaan, jalkahoitoon ja lymfaterapiaan

Perinteinen lihashieronta

Saadaksesi korvausta perinteisestä hieronnasta, varmista, että hoidon antaja on koulutettu hieroja, kuntohoitaja tai fysioterapeutti. Koulutetun hierojan, kuntohoitajan tai fysioterapeutin tiedot voit tarkistaa osoitteesta https://julkiterhikki.valvira.fi/.

Hyväksyttyjä hierontapaikkoja ovat myös seuraavat oppilaitokset: Tampereen Urheiluhierojakoulu, Pirkanmaan Urheiluhierojakoulu, Carl Wilhelm Akatemia (Euro Sportsmassage college) ja Hierojakoulu Relaxi Tampere.

Pyydä hoidon antajalta hierontakäynneistä maksukuitti, jossa näkyvät seuraavat tiedot:

-       hieronnan antajan nimi ja rekisteröintinumero tai y-tunnus

-       koulun nimi, ellei hieroja ole jo koulutettu hieroja

-       asiakkaan etu- ja sukunimi

-       hierontapäivät ja niistä peritty maksu eriteltyinä

-       annettu palvelu ja suoritettu maksu

-       kuitin antamispäivä

Jalkahoito

Saadaksesi korvausta jalkahoidosta, varmista, että hoidon antaja on merkitty Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin jalkaterapeutiksi tai jalkojenhoitajaksi https://julkiterhikki.valvira.fi.

Pyydä hoidon antajalta jalkahoidosta maksukuitti, jossa näkyy seuraavat tiedot

-       hoidon antajan nimi ja rekisteröintinumero tai y-tunnus

-       asiakkaan etu- ja sukunimi

-       hoitopäivä ja peritty maksu eriteltyinä

-       annettu palvelu ja suoritettu maksu

-       kuitin antamispäivä

Lymfaterapia

Hoidon antaja ei voi vähentää lymfaterapiasta Kela-korvausta suorakorvauksena.

Hae korvausta itse toimittamalla vakuutuskassaan: lääkärinmääräys lymfaterapiaan, hoidon antajan selvityslomake annetusta hoidosta sekä täytetty Kela-korvaushakemus, SV 127.

Jos lymfaterapian Kela-korvauksen edellytykset eivät täyty, maksetaan kustannuksista mahdollisesti kuitenkin kassan lisäetuuskorvausta. Lymfaterapian antajan tulee myös tällöin olla asianmukaisen ammattikoulutuksen saanut henkilö.