Mitä kassa korvaa

 Vakuutuskassa maksaa

 · Kela-korvaukset , jos hoitopaikka ei niitä ole jo vähentänyt.

 · Lisäetuuskorvaukset kassan sääntöjen mukaan.

Oikeus  korvaukseen silmälaseista (piilolinssit, taittovirheleikkaus) ja hammashoidosta on sellaisella kassan jäsenellä, joka on kuulunut kassan toimintapiiriin 24 kuukauden aikana vähintään 12 kuukautta ennen kuin kustannus, josta korvausta haetaan, on aiheutunut.
Oikeus muihin kassan maksamiin lisäetuuskorvauksiin on heti jäsenyyden alettua.

Kotisairaalahoidon kustannuksia korvataan enintään 30 päivän ajalta kalenterivuodessa.
Ulkomailla aiheutuneita kustannuksia korvataan vain, jos ne ovat sairausvakuutuslain mukaan korvattavia.

Korvausta sairaanhoidosta tai synnytyksestä johtuvista kustannuksista ei suoriteta siltä ajalta, minkä jäsen on
1) yli kolme kalenteripäivää kestävällä palkattomalla virka- tai työvapaalla muun syyn kuin sairauden vuoksi;
2)  poissa työstään työnseisauksen tai työn puutteesta johtuvan lomautuksen vuoksi.

Kassa korvaa ainoastaan jäsenyysaikana syntyneitä kustannuksia.
 

 Lisäetuuskorvaukset 1.1.2018 alkaen:
 

· Sairaalan hoitopäivämaksut, poliklinikka-, sarjahoito- ja päiväkirurgiamaksut sekä julkisen puolen B-lausunnosta perimä maksu. Kustannukset korvataan kokonaan.

Seuraavista etuuksista  korvataan 50 % siten, että maksettava yhteismäärä voi olla enintään 450 euroa kalenterivuodessa. Jäsen voi käyttää kalenterivuoden aikana yhtä tai useampaa etuutta.

· lääkärin määräämät ulkoiset tuki-ja liikuntaelinvaivoihin tarkoitetut sidokset ja tuet;

· lääkärin määräämän lymfahoidon, valohoidon, fysioterapian ja fysioterapeuttisten
  tutkimusten omavastuuosuus;

· lääkärin, työterveyshoitajan tai työfysioterapeutin määräämä perinteinen lihashieronta;

· lääkärin tai optikon määräämät silmälasit tai piilolinssit tai useamman
  linssiparin pakkauksissa myytävät piilolinssit hoitotarvikkeineen tai silmien
  taittovirheleikkauksesta aiheutuneet kustannukset. Korvauksen edellytyksenä on, että
  linssit on hiottu optisesti näkökykyä korjaaviksi, aurinkolaseista ei kuitenkaan makseta
  korvausta;

· hammaslääkärin, erikoishammasteknikon ja suuhygienistin perimä palkkio tai maksu, ei
  kuitenkaan kosmeettisista toimenpiteistä aiheutuneita kustannuksia sekä hammaslääkärin
  määräämät ortopantomografia-ja PAD–tutkimukset, jos hammaslääkäri on selvittänyt, että
  kysymyksessä on mahdollisen sairauden toteamiseksi tehty tutkimus.

Näiden lisäksi korvataan

· Tampereen kaupungin palveluksessa oleville henkilöille erikoislääkärin perimästä käynti- tai
   toimenpidepalkkiosta, ei kuitenkaan hammaslääkärin palkkiosta enintään22,00 euroa
   käyntikerralta enintään viisi kertaa kalenterivuodessa.

Esimerkki 1

Ostat vuonna 2018 silmälasit, jotka maksavat 900 euroa.
Saat niistä vakuutuskassasta lisäetuuskorvausta 50 % eli 450 euroa.
Koska vuotuinen korvausten maksimisumma 450 euroa täyttyi, lisäetuuskorvausta ei enää makseta muista vuonna 2018 tapahtuneista käynneistä hammas-, hieronta-, fysio-, ja lymfaterapia-, eikä valohoidoissa. Korvausta ei myöskään makseta vuonna 2018 ostetuista muista silmälaseista eikä tuista.  Fysio- ja lymfaterapiasta sekä valohoidosta on mahdollista silti saada  Kela-korvausta.

Jouduit vielä käymään sairaalassa saamassa sarjahoitoa 10 kertaa. Sarjahoidoista maksoit 115 euroa.  Kassa korvaa lisäetuutena sairaalan perimät sarjahoitomaksut kokonaan.

 

Esimerkki 2

Sairaanhoitokuluja kertyi sinulle vuonna 2018 seuraavasti:
*Fysioterapiaa 300 euroa, josta korvattu  50 % eli 150 euroa.
*Hammashoitoa 200 euroa, josta korvattu 50 % eli 100 euroa.
*Lääkärin määräämät tukipohjalliset ja rannetuet, joiden kustannukset ovat yhteensä 700 euroa.
Kustannusten perusteella korvaus olisi 50 %, mutta koska vuotuinen enimmäiskorvaus 450 euroa täyttyy maksun yhteydessä, maksettava korvaus tuista on 200 euroa.

Samalta vuodelta sinulle on kertynyt kustannuksia myös sairaalan perimistä hoitopäivistä sekä poliklinikkamaksuista yhteensä 900 euroa, Nämä kustannukset korvataan lisäetuutena kokonaan. Sairaalan lääkäri kirjoitti sinulle B-todistuksen Kelan sairauspäivärahaa varten. Todistuksen hinta 30 euroa korvataan myös lisäetuutena kokonaan.

 

Korvausta maksetaan 2017 sääntöjen mukaan, jos käyntipäivä hoidoissa (esim. hammashoito, hieronta jne.)  tai ostopäivä (esim. silmälasit) on ollut vuonna 2017.