NÄIN HAET

Voit hakea sairaanhoidon korvausta sähköisen asiointipalvelun kautta tai kirjallisesti.
Hakuaika on kuusi kuukautta kustannusten maksupäivästä.
Katso lisää sähköisestä asioinnista.

Kirjalliset hakemukset voit joko postittaa tai tuoda vakuutuskassaan.
Liitä mukaan 

  • kustannuksiin liittyvät tositteet
  • hakemuslomake, jolla voit ilmoittaa tilinumeron ja yhteystietosi

LISÄETUUSKORVAUSHAKEMUS

Huomioi seuraavat korvausta hakiessasi:

Lisäetuuskorvauksia et voi saada siltä ajalta, jolloin olet yli kolme kalenteripäivää

  • kestävällä palkattomalla virka- tai työvapaalla muun syyn kuin sairauden vuoksi;
  • poissa työstä työnseisauksen tai työn puutteesta johtuvan lomautuksen vuoksi.

Ulkomailla aiheutuneita kustannuksia korvataan vain, jos ne ovat sairausvakuutuslain mukaan korvattavia. Lue lisää Kelan sivuilta.

Hieronta

Saadaksesi korvausta hieronnasta varmista, että hoidon antaja on koulutettu hieroja, kuntohoitaja tai fysioterapeutti. Koulutetun hierojan, kuntohoitajan tai fysioterapeutin tiedot voit tarkistaa osoitteesta https://julkiterhikki.valvira.fi/.

Hyväksyttyjä hierontapaikkoja ovat myös seuraavat oppilaitokset: Tampereen Urheiluhierojakoulu, Pirkanmaan Urheiluhierojakoulu, Carl Wilhelm Akatemia (Euro Sportsmassage college) ja Hierojakoulu Relaxi Tampere.

Pyydä hoidon antajalta hierontakäynneistä maksukuitti (katso malli sivun alareunasta), jossa näkyvät seuraavat tiedot:

-       hieronnan antajan nimi, rekisteröintinumero ja y-tunnus

-       koulun nimi, ellei hieroja ole jo koulutettu hieroja

-       asiakkaan etu- ja sukunimi

-       hierontapäivät ja niistä peritty maksu eriteltyinä

-       annettu palvelu ja suoritettu maksu

-       kuitin antamispäivä

Osteopatia, naprapatia ja kiropraktinen hoito

Hoidon antajan tulee olla merkitty Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin, sillä nimikkeellä mitä hoitoa hän on antanut. Hoidon antajan voit tarkistaa täältä https://julkiterhikki.valvira.fi/.
Maksukuitissa tulee olla samat tiedot kuin hieronnasta annetussa kuitissa katso malli kohdasta hieronta.

Jalkahoito

Saadaksesi korvausta jalkahoidosta, varmista, että hoidon antaja on merkitty Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin  https://julkiterhikki.valvira.fi.
Huom! Hakiessasi korvausta vuoden 2020 hoidoista tulee hoidon antajan olla rekisteröityneenä jalkaterapeutiksi tai jalkojenhoitajaksi. Säännöt muuttuivat 1.1.2021. Uudet säännöt koskevat hoitoja, jotka on otettu 1.1.2021 alk.

Pyydä hoidon antajalta jalkahoidosta maksukuitti, jossa näkyy seuraavat tiedot

-       hoidon antajan nimi, rekisteröintinumero ja y-tunnus

-       asiakkaan etu- ja sukunimi

-       hoitopäivä ja peritty maksu eriteltyinä

-       annettu palvelu ja suoritettu maksu

-       kuitin antamispäivä

Lymfaterapia

Hoidon antaja ei voi vähentää lymfaterapiasta Kela-korvausta suorakorvauksena.

Hae korvausta itse toimittamalla vakuutuskassaan: lääkärinmääräys lymfaterapiaan, hoidon antajan selvityslomake annetusta hoidosta sekä täytetty Kela-korvaushakemus, SV 127.

Jos lymfaterapian Kela-korvauksen edellytykset eivät täyty, maksetaan kustannuksista mahdollisesti kuitenkin kassan lisäetuuskorvausta. Lymfaterapian antajan tulee myös tällöin olla asianmukaisen ammattikoulutuksen saanut henkilö.