Päivärahat

Vakuutuskassaan ei tarvitse toimittaa verokorttia, saamme ennakonpidätysprosentin suoraan verottajalta.

 

Sairauspäiväraha

 • Sairauspäivärahan omavastuuaika on sairastumispäivä ja 9 seuraavaa arkipäivää ( mukaan lukien lauantait ).
 • Kun työnantaja maksaa palkkaa sairausloman ajalta, työnantaja tekee hakemuksen sairauspäivärahasta vakuutuskassaan. Päivärahasta palkkaa vastaava osuus maksetaan työnantajalle. Jos päiväraha on suurempi kuin sairausajan palkka, erotus maksetaan työntekijälle. Työnantaja ei ilmoita työntekijän tilinumeroa hakemuksessaan.
 • Sairauspäivärahan suuruus määräytyy yleensä verotuksessa todettujen työtulojen mukaan.

Sairauspäivärahaa maksetaan enintään 300 arkipäivää eli noin vuoden. Enimmäisaikaan lasketaan yleensä mukaan edeltäneiltä kahdelta vuodelta päivät, joilta sinulla on ollut oikeus Kelan sairauspäivärahaan. Enimmäisajan täytyttyä päivärahaa voit saada saman sairauden perusteella uudelleen vasta, kun olet ollut vuoden ajan työkykyinen.

 

Näin haet sairauspäivärahaa:
- Täytä sairauspäivärahahakemus osoitteessa www.kela.fi/asiointi tai toimita Kelan paperilomake SV8 vakuutuskassaan. Liitä mukaan lääkärinlausunto työkyvyttömyydestäsi.
- A-lääkärintodistuksen perusteella voit saada päivärahaa yleensä enintään 60 päivää. Sen jälkeen tarvitaan laajempi lääkärinlausunto B.
- Jos olet ollut tapaturmassa, liikenneonnettomuudessa tai sinulla on ammattitauti, voit ilmoittaa nämä tiedot Kelan sähköisessä asiointipalvelussa tai voit liittää hakemukseen selvityksen tapaturmasta Kelan lomakkeella SV 143.
- Sairauspäivärahan hakuaika on 2 kuukautta.

 

Osasairauspäiväraha

 

 • Osasairauspäivärahan tarkoitus on tukea työkyvyttömän työntekijän paluuta osa-aikaiseen työhönsä sairausloman jälkeen.
   
 • Osasairauspäivärahaa voidaan maksaa enintään 120 arkipäivältä. Enimmäisaikaan lasketaan kaikki osasairauspäivärahat viimeiseltä kahdelta vuodelta. Jos enimmäisaika täyttyy, voit saada osasairauspäivärahaa saman sairauden vuoksi uudelleen vasta, kun olet ollut työkykyinen vuoden ajan.

   
 • Osasairauspäiväraha on puolet sitä edeltäneestä sairauspäivärahasta.

 

Näin haet osasairauspäivärahaa:
-Tee osasairauspäivärahahakemus heti, kun olet sopinut osa-aikatyön aloittamisesta työnantajasi kanssa. Takautuva hakuaika on 2 kuukautta. Hae etuutta osoitteessa www.kela.fi/asiointi tai toimita vakuutuskassaan Kelan paperilomake SV8. Liitä mukaan sopimus osa-aikatyöstä sekä Lääkärinlausunto B, jossa on selvitys työkyvyttömyydestäsi sekä siitä, ettei osa-aikatyö vaaranna terveyttäsi ja toipumistasi.

 

Äitiys- ja vanhempainraha

www.kela.fi/lapsiperheet   osoitteesta löydät tietoa äidin ja isän vanhempainetuuksista

 

Näin haet äitiys- ja vanhempainrahaa:
- Täytä äidin vanhempainetuushakemus osoitteessa www.kela.fi/asiointi tai toimita Kelan paperilomake SV9 vakuutuskassaan.
- Liitä hakemukseesi todistus raskauden kestosta. Saat todistuksen neuvolasta tai lääkäriltä. Jätä hakemuksesi viimeistään 2 kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa. Muistathan ilmoittaa työnantajalle vapaastasi ja sen pituudesta 2 kuukautta ennen vapaan aloittamista.
- Äitiysvapaa on 105 arkipäivää ja vanhempainvapaa on 158 arkipäivää, Kelan sivuilla olevalla laskurilla saat lasketettua kaudet.
- Vanhempainvapaalle voi jäädä äiti tai isä. Vanhemmat voivat myös olla vapaalla vuorotellen, mutta eivät yhtä aikaa (poikkeuksena monikkoperheet). Jos vapaa jaetaan, erillisiä jaksoja saa olla kummallakin enintään 2.

 

Isyysraha

 • Isällä on oikeus yhteensä 54 isyysrahapäivään. Isyysrahapäivät on pidettävä viimeistään siihen mennessä, kun lapsi täyttää kaksi vuotta tai adoptiolapsen hoitoonottamisesta on kulunut kaksi vuotta. Isä voi pitää enintään 18 isyysrahapäivää samanaikaisesti, kun äiti saa äitiys- tai vanhempainrahaa samasta lapsesta. Loput isyysrahapäivät on pidettävä äitiys- ja vanhempainrahakauden jälkeen.
 • Isyysrahan saaminen edellyttää, ettet isyysvapaan aikana työskentele tai opiskele päätoimisesti.
 • Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät.

 • Jos saat isyysvapaan ajalta palkkaa, isyysraha maksetaan tältä ajalta työnantajallesi.

Näin haet isän vanhempainetuuksia:
- Täytä isän vanhempainetuushakemus osoitteessa www.kela.fi/asiointi tai toimita Kelan paperilomake SV29 tai SV29a vakuutuskassaan.

 

Erityishoitoraha

Jos hoidat sairasta tai vammaista, alle 16-vuotiasta lasta, voit hakea Kelasta erityishoitorahaa.
Edellytyksenä on, että joudut olemaan poissa töistä lapsen sairaalahoidon ja siihen liittyvän kotihoidon takia, ja sinulle syntyy ansionmenetystä.

Hakemukseen on liitettävä lääkärintodistus D, jossa perustellaan lapsen hoitoon osallistumisen tarve.
Voit arvioida erityishoitorahan  määrän verkossa www.kela.fi/laskurit.
Hae erityishoitoraha 4 kuukauden kuluessa hoidon alkamisesta.

 

Näin haet erityishoitorahaa:
- Täytä erityishoitorahahakemus  osoitteessa www.kela.fi/asiointi tai toimita vakuutuskassaan Kelan paperilomake erityishoitorahahakemus SV 89.
- Liitä mukaan lääkärin D-todistus, jossa on perustelu erityishoitorahan myöntöedellytysten täyttymisestä.
- Jos lapsesi on osallistunut kuntoutukseen - tai sopeutumisvalmennuskurssille, liitä mukaan järjestäjältä saatu todistus.