Kassan uudet säännöt on vahvistettu

6.5.2021

Finanssivalvonta on vahvistanut kassan uudet säännöt 4.5.2021. Säännöt ovat voimassa 1.5.2021 alkaen. 
Muutoksia tuli pykäliin 14 ja 16. Muutokset ovat lähinnä sääntöjä tarkentavia sekä kieliasuun liittyviä muutoksia. Pykälän 14 kohta 10 on nyt säännöissä muodossa: "psykologina annettu hoito. Hoidon antajan tulee olla merkitty Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin psykologiksi". Pykälässä 16 selvennetään lisäetuuden korvaamisen suhdetta Suomen lain mukaisiin korvauksiin. 
Voimassa olevat säännöt voit katsoa täältä.