Kassankokous 20.4.2021

30.3.2021

KUTSU TAMPEREEN KAUPUNKIKONSERNIN VAKUUTUSKASSAN KASSANKOKOUKSEEN

Aika:             Tiistaina 20.4.2021 klo 16.30

Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassan kassankokous pidetään 20.4.2021. Kokouksessa käsitellään hallinnollisia- ja sääntömuutosasioita. Hallinnollisissa asioissa esityslistalla on mm. vakuutuskassan vuoden 2020 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen käsitteleminen, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen sekä kahden vakuutuskassan hallituksen jäsenen valinta.

Vakuutuskassan hallitus esittää kassankokoukselle sääntömuutoksia, jotka tulisivat voimaan 1.5.2021. Muutokset olisivat lähinnä sääntöjä tarkentavia sekä kieliasuun liittyviä muutoksia. Psykologin vastaanottopalkkion korvaaminen muutettaisiin muotoon psykologina annettu hoito. Tämä mahdollistaisi lisäetuus korvauksen maksamisen nykyistä laajemmin psykologin antamasta hoidosta. Kohtaan lisättäisiin myös maininta siitä, että hoidon antajan tulee olla merkitty Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin psykologiksi. Toinen muutos koskisi kassan lisäetuuden korvaamista suhteessa Suomen lain mukaisiin korvauksiin. Vakuutuskassa on käytännössä maksanut lisäetuuksia jäsenille enemmän kuin mitä sääntöjen mukaan olisi voinut maksaa. Sääntömuutoksella vahvistetaan se, että korvauksia voidaan maksaa jatkossakin nykykäytännön mukaisesti. Pykälän kieliasua pyritään myös selkeyttämään.

Lisäksi esityslistalla on vakuutuskassan jäsenten tekemiä sääntömuutosesityksiä. Jäsenten esitykset koskevat silmälääkärin palkkioiden ja tutkimusten lisäämistä kassan etuuksiin sekä silmälasien korvausperiaatteen muutosta. 

Poikkeustilanteen vuoksi suosittelemme valtakirjan antamista valitsemallesi kassan jäsenelle. Kokoukseen tulee ilmoittautua ennakkoon, osallistuminen on mahdollista myös etäyhteydellä. Etäosallistumisessa on huomioitava erilliset osallistumisohjeet. Osallistumisesta tulee ilmoittaa vakuutuskassaan sähköpostilla tai puhelimitse viimeistään 13.4.2021 klo 15 mennessä.