Kassankokous pidetään 26.11.2019

29.10.2019

KUTSU TAMPEREEN KAUPUNKIKONSERNIN VAKUUTUSKASSAN 
KASSANKOKOUKSEEN

Aika:  Tiistaina 26.11.2019 klo 16.30

Osanottokorttien tarkistus kokouspaikalla alkaen klo 16.00

Paikka:  Pantin talon auditorio, Puutarhakatu 11, Tampere


Kokouksessa käsiteltävät asiat:

-          vakuutuskassan sääntöjen 36 §:ssä viimeistään marraskuussa pidettävälle varsinaiselle kassankokoukselle määrätyt asiat

-          hallituksen sääntömuutosesitys

Hallituksen sääntömuutosesitys on nähtävinä vakuutuskassan toimistossa aukioloaikana sekä vakuutuskassan internetsivuilla (www.tampereenvakuutuskassa.fi) 5.11.- 26.11.2019.

Kokoukseen osallistuvan on haettava henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä osanottokortti vakuutuskassan toimistosta viimeistään perjantaina 22.11.2019 klo 15.00.

Osanottajan on todistettava henkilöllisyytensä kokouspaikalla.

Jäsen käyttää äänioikeuttaan kassankokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Asiamiehenä voi toimia ainoastaan kassan toinen jäsen ja hänellä on oikeus edustaa enintään 100 jäsentä. Jäsenen asiamiehen tulee esittää päivätty ja yksilöity valtakirja.

Tervetuloa

Tampereella 23.10.2019

Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassan hallitus