Kassankokous pidettiin 16.11.2021

18.11.2021

 Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassan kassankokous pidettiin tiistaina 16.11.2021.  

Kokouksessa valittiin jäseniä vakuutuskassan hallitukseen ja päätettiin hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista. Kokouksessa valittiin myös kassan tilintarkastaja vuodelle 2022. 

 Kassanjohtaja kertoi kokouksessa, että vakuutuskassan toiminta jatkuu hyvinvointialueiden voimaan tulon jälkeenkin. Toimintaa tullaan toki sopeuttamaan jäsenmäärän pienenemisen myötä, mutta kassan toiminta ja kehitystyö jatkuvat ennallaan 

 Kassankokouksen pöytäkirja julkaistaan nettisivuillamme välilehdellä Näin vaikutat, kun pöytäkirja on tarkastettu.