Kassankokous pidettiin 17.4.2019

18.4.2019

Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassan kassankokous pidettiin 17.4.2019.

Kassankokouksessa käsiteltiin vuoden 2018 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja kassanjohtajalle, valittiin hallitukseen varajäsen ja hyväksyttiin sääntömuutokset.

Vakuutuskassan tilinpäätös oli 290938,15 euroa ylijäämäinen vuodelta 2018. Ylijäämä siirrettiin vara- ja käyttörahastoihin. Vakuutuskassan positiivinen tulos mahdollistaa jäsenetuuksien maltillisen parantamisen tulevina toimintavuosina.

Vapautuvalle varajäsenen paikalle vakuutuskassan hallitukseen valittiin Katja Kinnunen toimikaudelle 1.8.2019 - 31.12.2021.

Sääntömuutoksissa lisättiin Pirkanmaan Voimia Oy vakuutuskassan toimintapiiriin, muutettiin tilintarkastusta koskevia pykäliä nykyaikaisemmiksi ja muutettiin hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautta. Lisäetuuksiin tehtiin pieniä, lähinnä teknisiä sääntömuutoksia. Merkittävin muutos lienee se, että jatkossa myös enintään kolmen päivän työnseisausten ajalta lisäetuudet voidaan korvata. Uudet säännöt tulevat voimaan 1.5.2019 mikäli Finanssivalvonta hyväksyy uudet säännöt

Kassankokouskutsun ja sääntömuutosesityksen näet tästä.