Kassankokous

22.3.2019

KUTSU TAMPEREEN KAUPUNKIKONSERNIN VAKUUTUSKASSAN KASSANKOKOUKSEEN

Aika:  Keskiviikkona 17.4.2019 klo 17.00
Osanottokorttien tarkistus kokouspaikalla alkaen klo 16.45
Paikka:   Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassan toimisto, Aleksis Kiven katu 10 E 56

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

- vakuutuskassan sääntöjen 36 §:ssä viimeistään huhtikuussa pidettävälle varsinaiselle kassankokoukselle määrätyt asiat
- hallituksen sääntömuutosesitys
- varajäsenen valinta eroavan varajäsenen tilalle

Hallituksen sääntömuutosesitys, vakuutuskassan tilinpäätös vuodelta 2018 sekä vakuutuskassan säännöt ovat nähtävinä vakuutuskassan toimistossa aukioloaikana sekä vakuutuskassan internet – sivuilla (www.tampereenvakuutuskassa.fi) 2.4.- 17.4.2019.

Kokoukseen osallistuvan on haettava henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä osanottokortti vakuutuskassan toimistosta viimeistään perjantaina 12.4.2019 klo 15.00.

Osanottajan on todistettava henkilöllisyytensä kokouspaikalla.

Jäsen käyttää äänioikeuttaan kassankokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Asiamiehenä voi toimia ainoastaan kassan toinen jäsen ja hänellä on oikeus edustaa enintään 100 jäsentä. Jäsenen asiamiehen tulee esittää päivätty ja yksilöity valtakirja.

Tervetuloa

Tampereella 20.3.2019

Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassan hallitus