Vakuutuskassan lisäetuudet lomautusten aikana

10.9.2020

Vakuutuskassan hallitus on tehnyt päätöksen, jonka mukaan vakuutuskassan jäsenille voidaan maksaa lisäetuuksia poikkeuksellisesti myös yli kolme kalenteripäivää kestävien lomautusten ajalta.

Hallituksen suunnitelman mukaan etuuksia voidaan maksaa ajalla 1.9.2020 – 31.12.2020 sellaisten, alle 90 päivää kestävien palkattomien poissaolojen ajalta, joiden syynä on lomautus tai muu työnantajasta johtuva syy. Vakuutuskassan käyttörahastosta rahoitettavat etuudet ovat samat, joita kassa muutoinkin korvaa jäsenilleen. Poissaolotiedot lomautuksista vakuutuskassa saa suoraan työnantajilta.