Kassankokous pidettiin 20.4.2021

21.4.2021

Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassan huhtikuun varsinainen kassankokous pidettiin tiistaina 20.4.2021. 

Kokouksessa hyväksyttiin kassan tilinpäätös vuodelta 2020, merkittiin tiedoksi tilintarkastajien tilintarkastuskertomus sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja kassanjohtajalle. Vuoden 2020 ylijäämä 492362,37 euroa siirrettiin vara- ja käyttörahastoon. Toimintakertomuksessa todettiin kassan taloudellisen tilanteen ja aikaisempien sääntömuutosten antavan mahdollisuuden laajentaa jäsenten lisäetuuksia. 

Kassankokous valitsi eroavan hallituksen jäsenen tilalle uuden henkilön kaudelle 1.4.2021 – 31.12.2022. Tehtävään valittiin Timo Hannula. Timo Hannulan varajäsen valitaan seuraavassa kassankokouksessa. Myös osakkaan edustaja vaihtui hallituksessa. Kaudelle 1.5.2021 – 31.12.2021 valittiin Tampereen Sähkölaitos Oy:n henkilöstöjohtaja Virpi Waldén.

Hallituksen esitys kassan sääntömuutoksista hyväksyttiin yksimielisesti. Muutokset ovat lähinnä sääntöjä tarkentavia sekä kieliasuun liittyviä muutoksia. Psykologin vastaanottopalkkion korvaaminen muutetaan muotoon psykologina annettu hoito ja kohtaan lisätään maininta siitä, että hoidon antajan tulee olla merkitty Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin psykologiksi. Toinen muutos koskee kassan lisäetuuden korvaamista suhteessa Suomen lain mukaisiin korvauksiin. Sääntömuutoksella vahvistettiin se, että korvauksia voidaan maksaa kassan jäsenille jatkossakin nykykäytännön mukaisesti. Myös pykälän kieliasua selkeytettiin. 

Jäsenten tekemät sääntömuutosesitykset eivät saaneet kassankokouksessa kannatusta, mutta kassankokous päätti, että näitä esityksiä hyödynnetään tulevien muutosten valmisteluissa.

Kassankokouksen hyväksymät sääntömuutokset tulevat voimaan 1.5.2021 alkaen mikäli Finanssivalvonta hyväksyy esitetyt muutokset. Tiedotamme nettisivuillamme, kun saamme Finanssivalvonnan ratkaisun.

Kassankokouksen pöytäkirja julkaistaan nettisivuillamme välilehdellä Näin vaikutat, kun pöytäkirja on tarkastettu.