Kassankokous pidetty 15.4.2020

20.4.2020

Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassan huhtikuun varsinainen kassankokous pidettiin keskiviikkona 15.4.2020.

Kokouksessa hyväksyttiin kassan tilinpäätös vuodelta 2019, merkittiin tiedoksi tilintarkastajien tilintarkastuskertomus sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja kassanjohtajalle. Vuoden 2019 ylijäämä 396 796,77 euroa siirrettiin vara- ja käyttörahastoon. Toimintakertomuksessa todettiin kassan taloudellisen tilanteen ja aikaisempien sääntömuutosten antavan mahdollisuuden laajentaa jäsenten lisäetuuksia.

Kassankokous valitsi eroavan hallituksen jäsenen tilalle uuden henkilön kaudelle 1.6.2020 – 31.12.2021. Tehtävään valittiin Nina Härkönen.

Hallituksen esitys kassan sääntömuutoksista hyväksyttiin yksimielisesti. Muutoksissa hyväksyttiin kassan toimintapiiriin Tampereen Infra Oy, uudistettiin hierontakorvauksen sanamuoto ja käyttörahaston käyttömahdollisuuksia laajennettiin lisäetuuksien maksamiseksi palkattomien poissaolojen ajalta hallituksen harkinnan mukaan. Sääntömuutokset tulevat voimaan 1.6.2020 alkaen mikäli Finanssivalvonta hyväksyy esitetyt muutokset. Tiedotamme nettisivuillamme, kun saamme Finanssivalvonnan ratkaisun.

Kassankokouksen pöytäkirjan löydät välilehdeltä Näin vaikutat