KUTSU KASSANKOKOUKSEEN 10.10.2023

14.9.2023

Aika               tiistai 10.10.2023 klo 16.30

Paikka:        Pantin talon auditorio, Puutarhakatu 11 Tampere

Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassan kassankokous pidetään 10.10.2023. Kokouksessa päätetään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot, valitaan tilintarkastaja ja tarvittava varatilintarkastaja sekä käsitellään vakuutuskassan hallituksen sääntömuutosesitys.

Sääntömuutosesityksessä esitetään uusia lisäetuuksia vakuutetuille, pidennetään lisäetuuksiin vaikuttavan palkattoman poissaolon aikaa, tehdään nimimuutoksia osakasluetteloon sekä tarkennuksia sääntöpykäliin ja sen myötä muutoksia myös pykälänumeroihin.

Kokoukseen tulee ilmoittautua ennakkoon. Osallistumisesta tulee ilmoittaa vakuutuskassaan Iris-viestillä, sähköpostilla tai puhelimitse viimeistään perjantaina 6.10.2023.