Lakon vaikutus vakuutuskassan korvauksiin

3.5.2022

Jos lakko kestää yli kolme kalenteripäivää, ei lakon aikana syntyneistä kustannuksista  voi saada kassan lisäetuuskorvausta. 

 Vakuutuskassan lisäetuuskorvausta ei suoriteta siltä ajalta, minkä jäsen on yli kolme peräkkäistä kalenteripäivää:  

1) palkattomasti pois työstä muun syyn kuin sairauden vuoksi; 
2) pois työstään työnseisauksen tai lomautuksen vuoksi.  
(kassan säännöt 18§)