Tietoa maksukatosta ja etuuksista lomautuksen aikana

11.1.2022

Maksukaton täyttymistä on seurattava itse

Olethan tietoinen, että kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksulaissa on kalenterivuosittainen maksukatto eli asiakasmaksujen enimmäismäärä. Asiakasmaksujen enimmäismäärä on 692 euroa kalenterivuoden aikana. Maksukattoon lasketaan mukaan tietyt asiakkaan maksamat asiakasmaksut. Kun maksukatto ylittyy, maksukattoon sisältyvät palvelut ovat asiakkaille pääsääntöisesti maksuttomia kalenterivuoden loppuun saakka. 

Tänä vuonna maksukattoon sisällytettävien palvelujen määrä laajenee. Uusina maksuina lasketaan mukaan suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut, tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalan maksut, terapioista perityt maksut sekä toimeentulotuella maksetut maksut.  

Huomaathan, että kassalla ei ole mahdollisuutta seurata maksukaton täyttymistä, vaan asiakkaan on itse seurattava sitä. Asiakasmaksua koskevasta laskusta näkyy, että kerryttääkö kyseinen maksu maksukattoa. Otathan itsellesi maksetusta laskusta kopion omaa seurantaasi varten, ennen kuin toimitat sen vakuutuskassaan. 

Lisätietoa asiakasmaksulain uudistuksesta: https://stm.fi/asiakasmaksulain-uudistus

Vakuutuskassan lisäetuudet lomautusten aikana

Vakuutuskassan hallitus on tehnyt päätöksen, jonka mukaan vakuutuskassan jäsenille voidaan maksaa lisäetuuksia poikkeuksellisesti myös yli kolme kalenteripäivää kestävien lomautusten ajalta.

Hallituksen suunnitelman mukaan etuuksia voidaan maksaa ajalla 1.1.2022 – 31.12.2022 sellaisten, alle 90 päivää kestävien palkattomien poissaolojen ajalta, joiden syynä on lomautus tai muu työnantajasta johtuva syy. Vakuutuskassan käyttörahastosta rahoitettavat etuudet ovat samat, joita kassa muutoinkin korvaa jäsenilleen. Poissaolotiedot lomautuksista vakuutuskassa saa suoraan työnantajilta.